X
تبلیغات
رایتل
گنجینه
  
 کتابخانه و مرکز اسناد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1385
ادامه کتب با موضوع شهرسازی

 

عنوان

سرشناسه

شماره رده بندی

تاثیرباد در شکل گیری فضاهای شهری

گاندر، ژ

‏1373 ‏ت194گ ‏725

تاثیر بزرگراهها دربافت وحیات شهری

اداره کل روابط عمومی وبین الملل شهرداری تهران

‏1371 ‏ت751 الف ‏75/‏711

تاثیر توجه به انرژی در برنامه ریزی و توسعه سکونتگاههای بشر

کمیته اقتصادی اروپا‏ Economic commission for Europe

‏1367 ‏ت723ک ‏696

تاریخچه شهر

آتک ، مهندسین مشاور

‏21/‏0014 ‏گ

تاریخچه کوتاهی از پروژه های برنامه ریزی شهری مهندسین مشاور پژوهش و عمران

پژوهش و عمران . مهندسین مشاور

‏11/‏0050 ‏گ

تاریخچه مهندسین مشاورمعماری وشهرسازی

دانشگاه تهران . دانشکده هنرهای زیبا جهاددانشگاهی

‏10/‏341 ‏گ

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

موریس ، جیمز‏ Morris, James

‏1368 ‏ت837م ‏409/‏711

تاریخ شهر: شهرهای اسلامی و اروپایی در قرون وسطی

بنه ولو، لئوناردو، 1923‏-‏‏ Benevolo, Leonardo

‏1369 ‏ت726 ب ‏309/‏711

تجدد،فراتجدد و پس ازآن درشهرسازی

بحرینی ،حسین ، 1321‏-‏

‏1378 ‏ب 336 ت ‏1216/‏307

تجدید نظر در طرح جامع شهر کرج

توسعه و عمران ، مهندسین مشاور

‏1372 ‏ت 347 ت ‏125‏10955/‏307

تجربه های اخیر دررفرم ،بازسازی و سازماندهی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

‏40/‏16 ‏گ

تجمیع درشهرتهران

شهرداری تهران . اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏53/‏15 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری

شهرداری منطقه 20تهران

‏10/‏0001 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری ناحیه 1اسفندماه سال 71

شهرداری تهران .منطقه 20

‏11/‏352 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری ناحیه 2خردادسال 72

شهرداری تهران . منطقه 20

‏10/‏352 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری ناحیه 3

شهرداری تهران . دفترمطالعات وبرنامه ریز‏ی ‏

‏10/‏380 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری ناحیه 4

شهرداری تهران . دفترمطالعات وبرنامه ریز‏ی ‏

‏11/‏380 ‏گ

تحقیق پیرامون وضعیت شهری ناحیه 5

شهرداری تهران . منطقه 20

‏12/‏352 ‏گ

تحلیل فضاهای شهری ،دررابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان وضوابطی

بحرینی ، حسین

‏ت 336 ب ‏710

تحلیلی اژ ویژگیهای برنامه ریزی شهری درایران

مشهدیزاده دهاقانی ، ناصر

‏1373 ‏ت586م ‏0955/‏711

تحلیلی بر افزایش تراکم در تهران

اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏1371 ‏16/‏0015 ‏گ

تحلیلی بر : برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ایران . وزارت کشور ، معاونت هماهنگی امورعمرانی ، دفتر برنامه ریزی عمرانی ،

‏ت 187 س ‏4/‏388

تحولات بیمه های بازرگانی درایران از آغاز تاسال 1370

دفترمطالعات و پژوهشهای بیمه ا‏ی ‏

‏10/‏294 ‏گ

تحولات عوارض شهری " راهنمایی ها و پیشنهادها"

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران

‏75/‏0016 ‏گ

تحول جمعیت

آتک ، مهندسین مشاور

‏37/‏0014 ‏گ

تحول سبز در معماری

ره شهر. مهندسین مشاور معمار و شهرساز، عمران آب و انرژ‏ی ‏

‏37/‏0013 ‏گ

تخمین سفرهای انفرادی روزانه شهر تهران و محاسبه ضریب تولید سفر

آتک ، مهندسین مشاور

‏18/‏0014 ‏گ

تدوین سرانه های کاربری خدمات شهری

 

‏1381 ‏ت 887 و ‏1216/‏307

ترافیک ، ترافیک ، ترافیک

دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

‏54/‏0016 ‏گ

ترافیک و مدیریت شهری

 

‏1382 ‏ت627الف ‏4/‏388

تراکم در شهرسازی : اصول ومعیارهای تعیین تراکم شهری

عزیزی ، محمد مهدی 1335-

‏ت588ع ‏330955/‏307

تراکم مسکونی

آتک ، مهندسین مشاور

‏38/‏0014 ‏گ

تراکم مسکونی (متدولوژی محاسبات )

آتک ، مهندسین مشاور

‏10/‏0014 ‏گ

تسهیلات پیاده روی

سازمان برنامه وبودجه . دفترتحقیقات ومعیارهای فنی

‏1375 ‏ت 157س ‏74/‏711

تسهیلات دوچرخه سواری : مبانی ومعیارهای فنی وبرنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری

 

‏1383 ‏ت 157 س ‏4110955/‏388

تشریح مسیرهای اصلی برای راه اندازی نظام نوین هدایت و کنترل ساخت و ساز

ستاد مرکزی هدایت و کنترل ساخت وساز شهری تهران بزرگ

‏50/‏198 ‏گ

تطبیق سرانه های طرح جامع با کاربری های موجود در طرح تفصیلی

اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏29/‏0015 ‏گ

تطورها شهرها،برنامه ریزی شهری درایران ، طرحهای تفصیلی

ستاد مرکزی هدایت و کنترل ساخت وساز شهری تهران بزرگ

‏41/‏198 ‏گ

تعریف ،تعیین جایگاه و تهیه آئین نامه اجرایی واحد کنترل مضاعف

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

‏28/‏3 ‏گ

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 91439


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها