گنجینه
  
 کتابخانه و مرکز اسناد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 
آرشیو
موضوع بندی
 
سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1385
ادامه کتب باموضوع شهرسازی

عنوان

سرشناسه

شماره رده بندی

موزه تاریخ طبیعی

رمضانی و همکاران ، مهندسین مشاور

‏22/‏175 ‏گ

موضوع : جشنواره مهندسی ساختمان

آباد‏ی ‏

 

موضوع :خانه

آباد‏ی ‏

 

موضوع :شهر اسلامی

آباد‏ی ‏

 

موضوع :صنعت ساختمان و آموزش مهندسی

آباد‏ی ‏

 

موضوع :طراحی شهری در ایران

آباد‏ی ‏

 

موضوع :مدیریت شهری در فرهنگ اسلامی

آباد‏ی ‏

 

موضوع :معماری و جوانان

آباد‏ی ‏

 

موضو ع :نظام کارفرمائی

معماری و شهر ساز‏ی ‏

 

موضوع :ویژنامه کنفرانی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

بنا

 

موقعیت پناهگاههای عمومی شهرتهران

اداره فنی شهرداری تهران

‏10/‏301 ‏گ

مولدهای برق خورشیدی

اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏17/‏0015 ‏گ

مهاجرت بین الملل

شهرداری تهران . اداره کل روابط عمومی و بین الملل

‏14/‏182 ‏گ

مهاجرت ، شهرنشینی وتوسعه = .Migration, Urbanization and development

اوبرای ، آمار جیت سینگ ، 1942‏‏-‏ Oberai, Amar Jit Singh

‏1370 ‏م919الف ‏809/‏304

مهاجرت و شهرنشینی در ایران

علیزاده ، محمد

‏861ع ‏8/‏304

مهار آب با آب

ره شهر. مهندسین مشاور معمار و شهرساز، عمران آب و انرژ‏ی ‏

‏1372 ‏22/‏0013 ‏گ

مهندسی ارزش ، راهکارها وروش ها

افتخاری ، علی

‏1383 ‏م 627الف ‏1216/‏307

مهندسی ترافیک

مهرآذین ، هاشم

‏1373 ‏م868م ‏4/‏388

مهندسی ترافیک ، تئوری وکاربرد

بهبهانی ، حمید مولف ومترجم

‏1374 ‏م 829 ب ‏31/‏388

میدان توپخانه ی تهران ، نگاهی به سیرتداوم و تحول درفضاهای شهری

محمدزاده مهر، فرخ

‏1381 ‏م346م ‏12/‏955

میدان و فضای شهری

تواهن ، احمد سردبیر

‏1383 ‏م 763 ت ‏55/‏711

میدان های تهران درگذرزمان

سوادکوهی فر،ساسان ،1339

‏1378 ‏م 785 س ‏122‏550955/‏711

میراث فرهنگی نطنز

اعظم واقفی ، سیدحسین مولف

‏1374 ‏م 615الف ‏0043/‏955


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 91572


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها