گنجینه
  
 کتابخانه و مرکز اسناد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 24 مهر‌ماه سال 1385
ادامه کتب باموضوع شهرسازی

عنوان

سرشناسه

شماره رده بندی

نقشه های تفصیلی موردنیاز برای تکامل عملکرد نظام هدایت و کنترل ساخت و

ستاد مرکزی هدایت و کنترل ساخت وساز شهری تهران بزرگ

‏62/‏198 ‏گ

نگاه های گمشده طرح تفصیلی

 

‏75 ‏ف

نگاهی به ساختمانهای بلند شهر تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

‏1372 ‏36/‏0007 ‏گ

نگاهی به ساختمانهای بلند شهر تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

‏90/‏7 ‏گ

نگاهی به شهرهای جدید ایران

 

‏1384 ‏ن 669 ط ‏760955/‏307

نگرش برتاثیرات بهداشت محیط زیست روی شهرهای روبه رشد

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

‏1373 ‏48/‏0016 ‏گ

نگرشی بر : الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان ، بخش دوم : فرانسه

ایران . وزارت کشور، معاونت هماهنگی امور عمرانی ، دفتر برنامه ریزی عمرانی

‏ن372پ‏0944/‏711

نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری درجهان ، بخش سوم : امریکا

ایران . وزارت کشور، معاونت هماهنگی امورعمرانی ،دفتربرنامه ریزی عمرانی ،.....

‏ن284الف ‏0973/‏711

نگرشی بر: الگوهای برنامه ریزی شهری درجهان ، بخش نخست انگلستان

ایران . وزارت کشور، معاونت همانگی امورعمرانی ، دفتر برنامه ریزی عمرانی ،

‏ن965الف ‏0942/‏711

نگرشی بر بازارهای سنتی (جمعه بازارها) در تهران

اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏21/‏0015 ‏گ

نگرشی بر رشد و توسعه ناپیوسته شهرها

زیستا. مهندسین مشاور معماری و شهرساز‏ی ‏

‏11/‏0019 ‏گ

نگرشی برروند تهیه طرحهای تفضیلی درشهرسازی

نوریان ، فرشاد و......

‏1375 ‏ن 763 ن ‏710

نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی ‏-‏ مکانی

مدنی پور،علی ، 1333‏-‏

‏1379 ‏ط 421 م ‏4/‏711

نگرشی بر کاربری اراضی در مدیریت محیط زیست شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران

‏68/‏0016 ‏گ

نگرشی برکاربری اراضی در مدیریت محیط زیست شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

‏110/‏16 ‏گ

نگرشی به دستورالعمل کاهش مزاحمتهای ساختمانی آمایش آلاینده های محیط کارگاهی

شهرداری تهران . حوزه معاونت شهرسازی ومعمار‏ی ‏

‏53/‏3 ‏گ

نگرشی به فضای طراحی معماری

معماری وشهرساز‏ی ‏

 

نگرشی فراتر از فرانوگرایی (پست ‏-‏ پست مدرن ) به طراحیی وبرنامه ریزی شهری

ترنر،تام ‏ Turner,Tom

‏1376 ‏ش 529 ت ‏4/‏711

نگرشی نو برروند تهیه طرحهای تفضیلی

معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران

‏56/‏3 ‏گ

نمودار سازمانی وشرح و ظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری تهران . معاونت حمل ونقل و ترافیک

‏31/‏3 ‏گ

نمودارهای سازمانی و شرح وظایف واحدهای نظام نوین هدایت و کنترل ساخت و

ستاد مرکزی هدایت و کنترل ساخت وساز شهری تهران بزرگ

‏51/‏198 ‏گ

نمونه تیپ های اجرائی درمناطق و سازمانها همراه با برآورد قسمت فهرست

شهرداری تهران . معاونت حمل ونقل و ترافیک

‏91/‏7 ‏گ

نوآوری شوراها در مدیریت شهری

ذکائی ، مرجان

‏1382 ‏ن 42ذ ‏854/‏320

نواب ‏-‏ گزارش پیشرفت پروژه

معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران

‏52/‏0007 ‏گ

نواحی 10‏-‏ 11‏-‏ 12شرق محور پروین

شهرداری تهران . اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرساز‏ی ‏

‏95/‏15 ‏گ

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 91572


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها